Święto Narodowe Trzeciego Maja

29 kwietnia podczas uroczystej akademii uczniowie klasy 6b i 8a wraz z zespołem „Ogniki Radości” przypomnieli społeczności szkolnej kilka faktów historycznych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja 1791r. Była ona jedną z najważniejszych ustaw w Polsce, drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r.  Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, sejm przyjął konstytucję, którą następnie podpisał król. Jej autorami byli: król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.
W dniu dzisiejszym Trzeci Maj zajmuje ważne miejsce w narodowej świadomości. To święto przypomina o wysiłkach patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania zreformowania państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza młodemu pokoleniu wiele wzorów do naśladowania i daje przykłady zachowań patriotycznych.