Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami!!!

16 października 2020 roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” - takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści.
 
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się nauczyli w szkole. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było zaśpiewanie piosenek oraz recytacja wierszy. Doniosłym momentem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Aktu pasowania kolorowym ołówkiem dokonała pani dyrektor Aleksandra Łakomik. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem. Najmłodsi otrzymali szkolne legitymacje, pamiątkowe dyplomy od wychowawców oraz prezenty od rodziców.
Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie.
 
Wszystkim uczniom klas 1a i 1b życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.
                                                                           Wychowawczynie:
                                                                           Bernadeta Kurowska i Małgorzata Zawadzka