Pędzlem malowane

Szczególne miejsce w naszej szkole zajmuje sztandar szkoły umieszczony na ścianie w głównym korytarzu. Sztandar od zarania naszych dziejów stanowi symbol jedności, wierności i honoru. Pełni funkcję znaku rozpoznawczego, znaku przynależności do jednej "rodziny", w naszym przypadku do rodziny szkolnej.  Poniżej sztandaru umieszczone są tablice z krótką notą biograficzną patrona generała Mariusza Zaruskiego , a także gablota, w której znajdują się stare eksponaty wskazujące na wszechstronną działalność Zaruskiego. Miejsce to zyskało swój koloryt i głębszą wymowę dzięki pięknemu malunkowi na ścianie pędzla nauczycielki plastyki pani Anny Chowaniec. Pani Ania zwróciła uwagę na dwa żywioły góry i morze, z którymi związał na zawsze swoje życie nasz patron szkoły.
                                                                                          Tekst: Joanna Bąk