PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE w naszej szkole

Zapraszamy społeczność szkolną do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości poprzez patriotyczne śpiewanie. Chcemy Was zachęcić do wspólnego wyśpiewania historii Polski, opisanej w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Tak jak przed laty, tak i dziś pieśni patriotyczne krzewią ducha polskości, wskrzeszają pamięć o dawnych bohaterach, dają radość, moc i nadzieję, dlatego powinniśmy je znać i śpiewać.
Trwająca pandemia i obostrzenia z niej wynikające, sprawiają, że nie możemy się wszyscy spotkać w sali gimnastycznej i dlatego proponujemy inną formułę.

Dla chętnych
1. Klasa wybiera jeden utwór patriotyczny;
2. Pod kierunkiem wychowawcy klasy lub siostry Ewy Keffer przygotowuje go pod względem wokalnym i instrumentalnym;
3. Nagrywa utwór na nośniku elektronicznym do 29.10.21r. ( wsparcie s. E.Keffer, J. Bąk, P. Czech);

P. Czech przygotowuje audycję do szkolnego radiowęzła.

10 listopada w przeddzień Święta Niepodległości mamy nadzieję, że piękne pieśni i piosenki w wykonaniu chórów klasowych wyemitowane przez szkolny radiowęzeł połączą nas wszystkich ze sobą we wspólnym patriotycznym śpiewaniu w salach lekcyjnych. Pokażemy, że mimo trudnej sytuacji potrafimy podtrzymać najpiękniejsze tradycje narodowe.

Organizatorzy:
J. Bąk, E. Keffer, P.Czech