Organizacja zajęć stacjonarnych dla klas 1-3

Zarządzenie nr 3/2021

Organizacja zajęć stacjonarnych dla klas 1-3 od dnia 18 stycznia 2021 roku