Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wspomagającego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. M. Zaruskiego  w Zakopanem ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego:

1.Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  o specjalności pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika lub podyplomowe o wskazanej specjalności
2.staż pracy : nie jest wymagany
3.wymiar zatrudnienia: 22/22
4. wynagrodzenie – w zależności od stopnia awansu zawodowego nauczyciela
5.Czas trwania umowy : umowa o pracę na czas określony od 1 września 2017 r. do czerwca 2018 roku


Wymagane dokumenty : CV, list motywacyjny
Miejsce składania ofert: sekretariat Szkoły Podstawowej nr3 im. gen. M. Zaruskiego  w Zakopanem ul.Karłowicza 6