LISTA osób przyjętych do klas 1w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH do klas I w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021

Lista osób przyjętych do klas 1 w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021