Konsultacje przedmiotowe w szkole dla klas 4-8

Zasady obowiązujące uczniów korzystających z konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły:

1. Z konsultacji mogą korzystać uczniowie tylko po wcześniejszym zgłoszeniu udziału i w uzgodnieniu z nauczycielem udzielającym konsultacji.

2. Konsultacje odbywają się w grupach max 4 uczniów.

3. Przed wejściem do szkoły uczniowie muszą zdezynfekować ręce, a także będzie im zmierzona temperatura. Zgodę na zmierzenie temperatury i udział w konsultacjach uczeń musi mieć każdorazowo przy sobie podpisaną przez rodzica odręczną zgodę o treści podanej poniżej.

4. Uczniowie w trakcie konsultacji muszą mieć na sobie maseczki ochronne.

5. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie długopisów, notatek, zeszytów i podręczników oraz innych materiałów.

6. Konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły w sali lekcyjnej, w której zazwyczaj prowadzi lekcje dany nauczyciel.

7. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczniowie bez objawów takich jak katar, kaszel, gorączka oraz trudności z oddychaniem – stan zdrowia ucznia musi być każdorazowo potwierdzony oświadczeniem rodzica, że uczeń jest zdrowy.

Oświadczenie

Harmonogram konsultacji