Konkurs z Wolontariatu

I kategoria: FILM

 
REGULAMIN KONKURSU „Nakręć się na wolontariat”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Szkolny przy współpracy pedagoga i psychologa szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem.
2. Przedmiotem konkursu jest zachęcanie społeczności uczniowskiej do pomagania innym oraz propagowanie idei wolontariatu.
3. Konkurs trwa od 21-30 listopada 2018r. - do tego dnia można składać filmiki do nauczyciela informatyki.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 5 grudnia 2018 roku w trakcie „Szkolnego Dnia Wolontariatu”.

Szczegołowy regulamin i zgody dla rodziców
II kategoria: praca plastyczna

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „Pomagam, bo lubię”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Szkolny przy współpracy pedagoga i psychologa szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem.
2. Przedmiotem konkursu jest zachęcanie społeczności uczniowskiej do pomagania innym oraz propagowanie idei wolontariatu.
3. Konkurs trwa od 21-30 listopada 2018r. - do tego dnia można składać prace w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 5 grudnia 2018 roku w trakcie „Szkolnego Dnia Wolontariatu”.

Szczegółowy regulamin i zgody dla rodziców