Konkurs plastyczny „Mój pluszowy miś”

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczny „Mój pluszowy miś”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3. Zachęcamy dzieci, które kochają swoje pluszowe misie,  udziału w zabawie.  Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

   REGULAMIN KONKURSU plastycznego DLA DZIECI „Mój pluszowy miś”

I. ORGANIZATORZY
           Świetlica szkolna

Osoby odpowiedzialne: Elżbieta Bobowska, Maria Bednarek


II. TEMATYKA KONKURSU

Tematem konkursu jest przedstawienie swojego pluszowego misia.

III. CELE KONKURSU

1.Doskonalenie technik plastycznych.
2.Przedstawianie swoich wyobrażeń w formie plastycznej.
3.Organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły   Podstawowej nr 3 w Zakopanem.
2. Na zgłoszenia czekamy do dnia 24 listopada 2020.
3. Pracę należy wykonać na kartce A4 koniecznie w układzie poziomym dowolną techniką.
4. Wykorzystanie gotowych elementów z komputera, zdjęć itp. nie jest dozwolone.
5. Pracę należy sfotografować i wysłać na adres elawe@tpn.pl lub marysiabednarek@onet.pl oraz podpisać się na końcu wiadomości.
6. Prace będą umieszczone na stronie szkoły w zakładce: uczniowie – świetlica- wydarzenia. Po powrocie do szkoły prosimy o dostarczenie prac do wychowawców świetlicy.

V. NAGRODY

Nagrody będą uzależnione od czasu powrotu do szkoły w tym semestrze.
Przyznamy 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia w zależności od pozyskanych funduszy.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ze względu na obecną sytuację, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.