Konkurs: Kraje Unii Europejskiej

9 maja obchodzimy Dzień Europy. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie „Kraje Unii Europejskiej”. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu i szczegółowe informacje.

I.   Organizatorzy
Ewa Sakowicz i Marianna Matuszyk

II.  Cele konkursu
• Rozwijanie wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej
• Rozwijanie umiejętności informatycznych
• Kształtowanie postawy europejskiej i patriotycznej
• Rozbudzanie wyobraźni twórczej

III.  Tematyka konkursu
Tematem konkursu są kraje Unii Europejskiej. Uczestnicy mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną na temat wybranego kraju. Praca powinna zawierać: ogólne informacje (położenie, język urzędowy, ludność, klimat ), atrakcje turystyczne, kuchnia, ciekawostki, itp.

IV.  Warunki uczestnictwa w konkursie
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem
• Pracę należy wykonać w programie Power Point lub innym programie do tworzenia  prezentacji multimedialnych
• Pracę należy przesłać na adres mmatuszyk@onet.eu
• Termin przesyłania prac : 14. 05. 2021

V.   Kryteria oceniania
Ocenie będzie podlegać:
• zawartość merytoryczna
• wrażenie artystyczne
• dobór oraz wykorzystanie materiałów
• wkład pracy

Przyznane zostanie I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.