Komunikat Dyrektora w sprawie dni wolnych

Uwaga!

Dni bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

12.06.2020 (piątek)

16 - 18.06.2020 (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy klas ósmych


W tych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne w formie kształcenia na odległość.