Komunikat dla rodziców

Szanowni Państwo!

W dniu wczorajszym została podjęta bardzo trudna decyzja o tym, aby w dniach 2-25 września wprowadzić w szkołach nauczanie zdalne, a stacjonarne (z zachowaniem reżimu sanitarnego) od 28 września. Decyzja ta została podjęta z uwagi na:
 
• wzrastającą ilość zakażeń koronawirusem w naszym mieście,
• dużą ilość turystów nieprzestrzegających zasad postępowania w czasie epidemii,
• troskę o bezpieczeństwo zdrowotne zakopiańczyków,
• uniknięcie całkowitego paraliżu szkół w razie zakażeń,
• konieczność minimalizacji bezpośrednich kontaktów.

Władze miasta, przygotowując szkoły do nauczania stacjonarnego, aby maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w swoich placówkach:

• zaopatrzą wszystkie szkoły w bramki do pomiaru temperatury,
• zakupią lampy bakterio- i wirusobójcze;
• dostarczą szkołom płyny dezynfekujące i maseczki;
• podejmą wszelkie możliwe działania, aby pomóc szkołom w bezpiecznym funkcjono-waniu (wspólne podejmowanie decyzji w sprawie jak najlepszych i kompleksowych procedur)

Jeśli chodzi o nauczanie zdalne, wszyscy nauczyciele prowadzić je będą, przebywając w budynku szkoły, w salach lekcyjnych, zgodnie z planem lekcji podanym każdej klasie, zapewniającym realizację podstawy programowej. Nauczanie to odbywać się będzie pod stałym nadzorem dyrekcji szkoły.

Dnia 1 września chciałabym spotkać się z Państwem – Rodzicami, abyśmy mogli porozmawiać na temat obecnej sytuacji bezpośrednio. Spotkania te odbyłyby się na placu przed szkołą według podanego w dniu jutrzejszym harmonogramu, dla rodziców każdej klasy osobno. Podam na nim informacje dotyczące planu lekcji, odbioru podręczników i odpowiem w miarę możliwości i swojej wiedzy na Państwa pytania. Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszam wraz z pierwszoklasistami.

Przypomnę także najważniejsze uszczegółowione specjalnie dla naszej szkoły procedury, jakie będą obowiązywać w trakcie nauczania stacjonarnego, a które otrzymaliście Państwo już poprzez e-dziennik.

 
Aleksandra Łakomik
         Marzena Polańska