Komunikat

Dyrekcja szkoły informuje, że od około 16-18 września 2019 roku zostanie całkowicie zamknięty przejazd w okolicach budowanego ronda. Ruch pojazdów będzie możliwy wyłącznie ulicą Karłowicza od strony ulicy Przewodników Tatrzańskich. Stan taki potrwa około miesiąca, zakładając, że pogoda umożliwi prace budowlane. Tak więc będą jeszcze większe utrudnienia niż obecnie.

W związku z powyższym prosimy Rodziców o taką organizację przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły, aby jak najmniej samochodów wjeżdżało na ulicę Karłowicza. Dobrze byłoby, aby dzieci mieszkające blisko szkoły były przyprowadzane „na piechotę”. Samochody będą mogły nawracać tylko wokół wysepki znajdującej się u wlotu ulicy Karłowicza od strony ulicy Balzera.
Ponadto bardzo proszę o przekazanie dzieciom kategorycznego zakazu wchodzenia na plac budowy. Plac ten jest ogrodzony i znajdują się tam bardzo głębokie wykopy. Pomimo wygrodzenia pracujący zauważyli tam kilkoro dzieci, co jest absolutnie niedopuszczalne, bo zagraża zdrowiu i życiu!
Dlatego  też w szkole apelujemy i przestrzegamy uczniów przed wchodzeniem na plac budowy o jakiejkolwiek porze, ale nie jesteśmy w stanie dopilnować uczniów poza szkołą po zakończonych zajęciach.
Potrzebna jest zatem pomoc, dozór i konsekwentny zakaz ze strony rodziców w tej sprawie.