Hej kolęda, kolęda

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów z klas 1-8 do udziału
w szkolnym koncercie kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych
„ Hej kolęda, kolęda”,
który odbędzie się 25 stycznia 2023r. w sali gimnastycznej naszej szkoły.


Zasady uczestnictwa w koncercie:

Uczestnicy:
- solista(ka)
- zespół wokalny
- instrumentalista(ka)
- zespół instrumentalny

Utwór i wykonanie:

- Każdy wykonawca przygotowuje 1 utwór ( kolęda, pastorałka lub piosenka świąteczna). Liczba wykonywanych zwrotek nie powinna przekraczać trzech, chyba, że wszystkie zwrotki tworzą całość przedstawianej w utworze historii.
- Wokalista przygotowuje do swojego utworu podkład muzyczny na płycie CD lub nośniku pamięci USB.
- Instrumentalista wykonuje utwór na swoim instrumencie.

Termin i miejsce:

25 stycznia 2023r. ( środa), sala gimnastyczna.

Każdy wykonawca zostanie nagrodzony!

Warunkiem udziału w koncercie będzie wcześniejsza kwalifikacja uczniów podczas przesłuchań wokalno-instrumentalnych w dniach 12-16.12.2022r.
Ważne! Wykonawcy powinni być już przygotowani; wokaliści muszą znać tekst i melodię na pamięć, instrumentaliści mogą grać utwór muzyczny z pamięci lub z nut.

Zgłoszenia do udziału w koncercie przyjmuje p. Joanna Bąk do dnia 9.12. 2022r. w bibliotece szkolnej.

Każdy wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie przesłuchania.

Wszystkie wątpliwości rozwieją organizatorki koncertu:
nauczycielka muzyki Bogusława Rapacz i bibliotekarka Joanna Bąk