Gloria 2020

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy
grupy ze szkół podstawowych i przedszkoli
do udziału w XVII Konkursie Jasełek GLORIA 2020,
który odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2020 r.
w Szkole Podstawowej nr 3 w Zakopanem


                                                                  dyrektor szkoły
                                                                    grono pedagogiczne
                                                                  uczniowie