Drodzy ósmoklasiści

Dyrektor Szkoły informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanym terminie, w dniach 15,16,17 kwietnia 2019r. Każdego dnia spotykamy się w szkole o godz. 8.30. Pamiętamy o obowiązku posiadania legitymacji szkolnej oraz niezbędnych przyborach. Obowiązuje mundurek szkolny lub strój galowy. Do sali egzaminacyjnej można wnieść oprócz przyborów butelkę wody mineralnej.
                                                                                                wicedyrektor Szkoły                 
                                                                                            Aleksandra Gąsienica Marcinowska