Anna Buczkowska przewodniczącą Dużego Samorządu Uczniowskiego!

Praca Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęła się tradycyjnie  od wyłonienia Przewodniczącego Dużego SU. Podczas kampanii wyborczej kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze oraz przygotowali plakaty, które przedstawiały ich plany oraz pomysły na obecny rok szkolny. W wyniku głosowania przewodniczącą Dużego Samorządu Uczniowskiego została Anna Buczkowska. Gratulujemy!
Tekst: Maria Bednarek