Akademia- wystarczająco-Dobrego Rodzica

Dwa spotkania z cyklu Akademii –wystarczająco-Dobrego Rodzica za nami. Jest to czas rozmów, przemyśleń dotyczących wychowywania naszych dzieci. Pierwsza rozmowa z  psycholog Ewą Korn i pedagog Anną Janas usprawniła komunikację między rodzicami a dziećmi młodszymi . Drugiemu spotkaniu towarzyszyły słowa psychologa J.Kietrasiewicza przytoczone przez prowadzącą spotkanie psycholog Katarzynę Burdzy – „Sam kryzys (okresu dojrzewania) jest normą , a  patologią raczej będzie nie wchodzenie weń”,  a o tym chciało się mówić i mówić. Ostatnie spotkanie prowadzone przez psychologa Kingę Gdulską  zaplanowane dnia 8 maja 2018r i dotyczyć będzie zagrożeń współczesnych czasów oraz ochrony młodzieży przed uzależnieniami. Kuratorzy Sądu wyczulą rodziców  na  co zwracać uwagę, aby ich dzieci nie wpadały w niespodziewane kłopoty.