Wykaz podręczników 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA   NR 3 IM. GEN.MARIUSZA ZARUSKIEGO W ZAKOPANEM

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2019/2020

Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Uwagi

 KLASA I     Uwaga!!!

Szkoła zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas I podręczniki i zeszyty ćwiczeń

do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.

Rodzice kupią tylko katechizm i zeszyt ćwiczeń do religii.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

„Elementarz odkrywców”

AUTOR: B.STĘPIEŃ, E.HRYSZKIEWICZ,J.WINIECKA-NOWAK

- Zestaw ćwiczeń z informatyką „Elementarz odkrywców”


 

-Nowa Era

 

 

 


ZAPEWNIA SZKOŁA

 

 JĘZYK ANGIELSKI

„New English Adventure 1” –Podręcznik i materiały ćwiczeniowe

Tessa Lochowska,, Cristiana Bruni

 

PEARSONZAPEWNIA SZKOŁA


RELIGIA

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”.ks T.Panuś.ks. A.Kielian

PODRĘCZNIK+ĆWICZENIA

Św. Stanisław

Kraków

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE

KLASA II Uwaga!!!

Szkoła zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas II podręczniki i zeszyty ćwiczeń

do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.

Rodzice kupią tylko katechizm i zeszyt ćwiczeń do religii.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

LOKOMOTYWA –podręcznik

Autor: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Ćwiczenia – czytam, piszę poznaję świat

 

 

GWO 

 

 

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

 JĘZYK ANGIELSKI

„NEW ENGLISH Adventure 2” PODRĘCZNIK+ MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Viv Lambert, A.Woral

 

PEARSON

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

 

RELIGIA

„Kochamy Pana Jezusa”

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian

   Podręcznik + ćwiczenia

Św. Stanisław

Kraków

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE

KLASA III – UWAGA!!!!!!!!!

Szkoła zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas III PODRĘCZNIKI , MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE RELIGIA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

LOKOMOTYWA –podręcznik (język polski, matematyka)

Autor: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Ćwiczenia – czytam, piszę poznaję świat(język polski, matematyka)

 

-GWO

 

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

 


JĘZYK ANGIELSKI

NEW ENGLISH Adventure 3” PODRĘCZNIK+ MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Bessa Lochowski, A.Woral

PEARSON


ZAPEWNIA SZKOŁA

 

 

RELIGIA

„Przyjmujemy Pana Jezusa” Podręcznik

red. ks. Piotr Goliszek


Wyd. Gaudium

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE

KLASA IV- UWAGA!!!!!!!!!

Szkoła wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas IV PODRĘCZNIKI , MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE: RELIGIA


JĘZYK POLSKI

„MIĘDZY NAMI ” - PODRĘCZNIK

Autor: A.Łuczak, A.Murdzek, E.Prylińska


GWO

ZAPEWNIA SZKOŁA


JĘZYK ANGIELSKI

„English Class A1”  PODRĘCZNIK  + ZESZYT ĆWICZEŃ

AUTOR: S.ZERVAS, C.BRIGHT, A.TKACZ

PEARSON

ZAPEWNIA SZKOŁA
HISTORIA

      „Wczoraj i dziś”           

AUTOR: Grzegorz Wojciechowski

PODRĘCZNIK
NOWA ERA ZAPEWNIA SZKOŁA


MATEMATYKA

„MATEMATYKA Z PLUSEM”

PODRĘCZNIK +  2 ZESZYTY ĆWICZEŃ

Autor: Autor :M.JUCEWICZ, M.KARPIŃSKI,M.DOBROWOLSKA,P.ZARZYCKI


GWO


ZAPEWNIA SZKOŁA

PRZYRODA

„Tajemnice przyrody”   Autor: M.Marko-Worłowska, F.Szlajfer,J.Stawarz

PODRĘCZNIK +ĆWICZENIA

NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

INFORMATYKA

„Lubię to”     - PODRĘCZNIK              

Autor: M.Kęska


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

MUZYKA

MUZYCZNY ŚWIAT”      PODRĘCZNIK

AUTOR: T.WÓJCIK

MAC EDUKACJA

ZAPEWNIA SZKOŁA

RELIGIA

„ Słuchamy Pana Boga”                             AUTOR:ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Tylko ćwiczenia


Św. Stanisław Kraków

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE


PLASTYKA

„DO DZIEŁA”  -PODRĘCZNIK    

        AUTOR: J.LUKAS,K.ONAK


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA
TECHNIKA „JAK TO DZIAŁA?”   -PODRĘCZNIK     AUTOR: L.ŁABECKI,M.ŁABECKA NOWA ERA ZAPEWNIA SZKOŁA

KLASA V   - UWAGA!!!!!!!!!

Szkoła zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas V PODRĘCZNIKI , MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE: RELIGIA


JĘZYK POLSKI

"Między Nami”            PODRĘCZNIK

Autor: A.Łuczak, A.Murdzek

GWO


ZAPEWNIA SZKOŁA

JĘZYK ANGIELSKI

English Class A1’   PODRĘCZNIK + ĆWICZENIA

Autor: J.Croxford, G.Fruen, A.Tkacz, ćwiczenia J.Heath

PEARSON

ZAPEWNIA SZKOŁA

HISTORIA

Wczoraj i dziś”     PODRĘCZNIK

AUTOR: G.WOJCIECHOWSKI

NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

 

MATEMATYKA

MATEMATYKA Z PLUSEM M.Dobrowolska, M.Jucewicz,M.Karpiński, P.Zarzycki

PODRĘCZNIK +  2 ZESZYTY ĆWICZEŃ (geometria, arytmetyka)

 

GWO

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

 BIOLOGIA

PULS ŻYCIA”   PODRĘCZNIK                           AUTOR: M.SĘKACZ, J.STAWARZ     

NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

 

 

GEOGRAFIA

„PLANETA NOWA” PODRĘCZNIK + ZESZT ĆWICZEŃ

Autor: Feliks Szlajfer Roman Malarz Tomasz Rachwał Zbigniew Zaniewicz