Góra grosza 22

Zebraliśmy w sumie 28kg grosza!

Końca dobiegła XXII edycja akcji Góra Grosza dobiegła końca.
Dzięki zaangażowaniu uczniów w sumie zebraliśmy 602,08zł.
Pieniążki zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom, które pomaga dzieciom wychowującym się poza swoimi rodzinami. W tym roku klasy zbierały we własnym zakresie.

Ostatecznie najwięcej groszy zebrały klasy :

1 miejsce- klasa 3a - 150zł
2 miejsce -klasa2a- 109,78 zł
3 miejsce- klasa 1b- 91,93 zł
Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję. W szczególności uczniom i uczennicom klasy 8b za pomoc w podsumowaniu i policzeniu oraz przekazaniu na pocztę Góry Grosza.

Tekst:  Monika Kozieł-Górecka