SZKOŁA PODSTAWOWA   NR 3 IM. GEN.MARIUSZA ZARUSKIEGO W ZAKOPANEM

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2018/2019

Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Uwagi

 KLASA I     Uwaga!!!

Szkoła zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas I podręczniki i zeszyty ćwiczeń

do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.

Rodzice kupią tylko katechizm i zeszyt ćwiczeń do religii.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

„Elementarz odkrywców”

AUTOR: B.STEPIEŃ, E.HRYSZKIEWICZ,J.WINIECKA-NOWAK

- Zestaw ćwiczeń z informatyką „Elementarz odkrywców”-Nowa Era

 


ZAPEWNIA SZKOŁA


JĘZYK ANGIELSKI

„New English Adventure 1” –Podręcznik i materiały ćwiczeniowe

Tessa Lochowska,, Cristiana Bruni

PEARSON


ZAPEWNIA SZKOŁA
RELIGIA

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”.ks T.Panuś.ks. A.Kielian

PODRĘCZNIK+ĆWICZENIA

Św. Stanisław

Kraków

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE

KLASA II Uwaga!!!

Szkoła zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas II podręczniki i zeszyty ćwiczeń

do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.

Rodzice kupią tylko katechizm i zeszyt ćwiczeń do religii.EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
LOKOMOTYWA –podręcznik

Autor: I.Kulis, K.Króliwkowska-Carnota, M.Pasterak, K.Rymar, B.Szczawińska
Ćwiczenia – czytam, piszę poznaję świat


 GWO

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

 JĘZYK ANGIELSKI

„NEW ENGLISH Adventure 2” PODRĘCZNIK+ MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Viv Lambert, A.Woral

 

PEARSON

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

 


RELIGIA

„ Kochamy Pana Jezusa” ks. T. Panuś, ks. A. Kielian

Podręcznik + ćwiczenia

Św. Stanisław

Kraków

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE

KLASA III – UWAGA!!!!!!!!!

Szkoła zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas III PODRĘCZNIKI , MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE RELIGIA 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

„ NASZA SZKOŁA” podręcznik zintegrowany oraz do edukacji matematycznej

M.Lorek,A.Ludwa,M.Zatorska

-Materiały edukacyjne „Elementarz XXI wieku”

Materiały ćwiczeniowe „Elementarz XXI wieku”

Ćwiczenia część 1-2, matematyka część 1-2

 

-MEN

 


- Nowa Era

 

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

 


JĘZYK ANGIELSKI

NEW ENGLISH Adventure 3” PODRĘCZNIK+ MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Bessa Lochowski, A.Woral


PEARSON


ZAPEWNIA SZKOŁA

 

 

RELIGIA

 „Przyjmujemy Pana Jezusa” Podręcznik +ćwiczenia

T.Panuś, A.Kielian,A.Berski

 

Św.Stanisław Kraków

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE

KLASA IV- UWAGA!!!!!!!!!

Szkoła wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas IV PODRĘCZNIKI , MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE JĘZYK NIEMIECKI I RELIGIA


JĘZYK POLSKI

„MIĘDZY NAMI ” - PODRĘCZNIK

Autor: A.Łuczak, A.Murdzek, E.Prylińska


GWO

ZAPEWNIA SZKOŁA


JĘZYK ANGIELSKI

„English Class A1” PODRĘCZNIK   + ZESZYT ĆWICZEŃ

AUTOR: S.ZERVAS, C.BRIGHT, A.TKACZ


PEARSON

ZAPEWNIA SZKOŁA
HISTORIA Wczoraj i dziś” PODRĘCZNIK
AUTOR: Grzegorz Wojciechowski
NOWA ERA ZAPEWNIA SZKOŁA


MATEMATYKA

„MATEMATYKA Z PLUSEM”
PODRĘCZNIK +   2 ZESZYTY ĆWICZEŃ

Autor: Autor :M.JUCEWICZ, M.KARPIŃSKI,M.DOBROWOLSKA,P.ZARZYCKIGWO


ZAPEWNIA SZKOŁA

PRZYRODA

„Tajemnice przyrody”   Autor: M.Marko-Worłowska, F.Szlajfer,J.Stawarz

PODRĘCZNIK +ĆWICZENIA


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

„Lubię to”     - PODRĘCZNIK              

Autor: M.Kęska


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

MUZYKA

MUZYCZNY ŚWIAT”
   PODRĘCZNIK + ĆWICZENIA

AUTOR: T.WÓJCIK


MAC EDUKACJA

ZAPEWNIA SZKOŁA

RELIGIA

„Słuchamy Pana Boga” AUTOR:ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

PODRĘCZNIK


Św. Stanisław Kraków

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE


JĘZYK NIEMIECKI

Punkt ”

Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD dla klasy IV –  AUTOR: Anna Potapowicz


WSiP

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE


PLASTYKA

„DO DZIEŁA” - PODRĘCZNIK          

AUTOR: J.LUKAS,K.ONAK


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA
ZAJĘCIA TECHNICZNE „JAK TO DZIAŁA?”     -PODRĘCZNIK   
 
AUTOR: L.ŁABECKI,M.ŁABECKA
NOWA ERA ZAPEWNIA SZKOŁA

KLASA V   - UWAGA!!!!!!!!!

Szkoła zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas V PODRĘCZNIKI , MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE JĘZYK NIEMIECKI I RELIGIA


JĘZYK POLSKI

TERAZ   POLSKI”          PODRĘCZNIK

Autor: A.KLIMOWICZ


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

JĘZYK ANGIELSKI

TODAY 2’   PODRĘCZNIK + ĆWICZENIA

Autor: T.THOMPSON,D.TODD


PEARSON

ZAPEWNIA SZKOŁA


HISTORIA

Wczoraj i dziś”  

       PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ
AUTOR: G.WOJCIECHOWSKI


NOWA ERA


ZAPEWNIA SZKOŁA


MATEMATYKA

MATEMATYKA Z KLUCZEM

M.Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

PODRĘCZNIK (1 i 2 część) + ZESZYT ĆWICZEŃ


NOWA ERA

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

 

PRZYRODA

Tajemnice przyrody”    

AUTOR: J.Slósarczyk,R.Kozik, F.Szlajfer,       PORĘCZNIK+ĆWICZENIA

 

NOWA ERA

 

ZAPEWNIA SZKOŁA


MUZYKA

LEKCJA MUZYKI”   - PODRĘCZNIK

AUTOR:M.GROMEK,G.KILBACH


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

RELIGIA

Wierzymy w Pana Boga” - PODRĘCZNIK

AUTOR: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski


Św. Stanisław Kraków

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE


JĘZYK NIEMIECKI
Punkt”. Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD dla klasy 5. – AUTOR: Anna Potapowicz
WSiP
 

ZAKUP
WE WŁASNYM ZAKRESIE


ZAJĘCIA TECHNICZNE

„JAK TO DZIAŁA?” – PODRĘCZNIK

AUTOR: L.ŁABECKI,M.ŁABECKA


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Lubię to” - PODRĘCZNIK

AUTOR:M.KĘSKA


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

PLASTYKA

„DO DZIEŁA” - PODRĘCZNIK

AUTOR: J.LUKAS,K.ONAK


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

KLASA VI- UWAGA !!!!!!!!
SZKOŁA
zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas VI

PODRĘCZNIKI , MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE JĘZYK NIEMIECKI I RELIGIA

 

JĘZYK POLSKI

 

„MIĘDZY NAMI ”   PODRĘCZNIK

Autor: J.Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A.Murdzek,

GWO

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

 


JEZYK NIEMIECKI

Punkt”.   PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI I PŁYTĄ CD do kl 6

AUTOR: Anna Potapowicz


WSiP

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE


JEZYK ANGIELSKI

“Today 4”  PODRĘCZNIK+ĆWICZENIA

AUTOR: D.TODD, T.THOMPSON, E.STILES


PEARSON

ZAPEWNIA SZKOŁA
HISTORIA

Wczoraj i dziś”   PODRĘCZNIK

AUTOR: Grzegorz Wojciechowski

NOWA ERA ZAPEWNIA SZKOŁA


MATEMATYKA

„MATEMATYKA Z PLUSEM 6”

PODRĘCZNIK+ 2 ZESZYTY ĆWICZEŃ
Autor :M.JUCEWICZ, M.KARPIŃSKI,M.DOBROWOLSKA,P.ZARZYCKI

 

GWO

 

ZAPEWNIA SZKOŁA


PRZYRODA

Tajemnice przyrody”                

AUTOR: J.Stawarz, F.Szlajfer, H.Kowalczyk

PODRĘCZNIK+ĆWICZENIANOWA ERA

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Lubię to”   -PODRĘCZNIK

AUTOR:   M .Kęska


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

RELIGIA

„W Kościele umacniamy wiarę”   -   PODRĘCZNIK
AUTOR:
Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, D. Pawłowska

Wydawnictwo
Św. Stanisława
KRAKÓW

ZAKUP

WE WŁASNYM ZAKRESIE


MUZYKA

Muzyczny świat” – klasa 6   PODRĘCZNIK

AUTOR: T.WÓJCIK


MAC Edukacja

ZAPEWNIA SZKOŁA

PLASTYKA

„DO DZIEŁA”   -PODRĘCZNIK    

AUTOR: J.LUKAS,K.ONAK


Nowa Era

ZAPEWNIA SZKOŁA

ZAJĘCIA TECHNICZNE

„JAK TO DZIAŁA?”   PODRĘCZNIK    

AUTOR: L.ŁABECKI,M.ŁABECKA


Nowa Era

ZAPEWNIA SZKOŁA

KLASA VII- UWAGA !!!!!!!!
SZKOŁA
zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas VII

PODRĘCZNIKI , MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE: RELIGIA

 JĘZYK POLSKI

„MIĘDZY NAMI”     -PODRĘCZNIK

Autor: J.Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A.Murdzek


GWO

ZAPEWNIA SZKOŁA

 


MATEMATYKA

„MATEMATYKA Z PLUSEM 7”

PODRĘCZNIK+ ZESZYT ĆWICZEŃ

Autor: PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ M.DOBROWOLSKIEJGWO

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

JEZYK NIEMIECKI

 

MEINE DEUTSCHTOUR” -
PODRĘCZNIK + ĆWICZENIA

Autor: E.Kościelniak-Walewska


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

JEZYK ANGIELSKI

ENGLISH CLASS B1”-
PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ

Autor: C.Bararaclough, S.Gaynor, A.Tkacz


PEARSON

ZAPEWNIA SZKOŁA

FIZYKA

“ŚWIAT FIZYKI” -PODRĘCZNIK
AUTOR: PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ B.SAGNOWSKIEJ


WSIP

ZAPEWNIA SZKOŁA

CHEMIA

ŚWIAT CHEMII” – PODRĘCZNIK
AUTOR:A.WARCHOŁ


WSIP

ZAPEWNIA SZKOŁA

BIOLOGIA

 

PULS ŻYCIA” – PODRĘCZNIK

AUTOR: A.ZDZIENNICKA


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

 

GEOGRAFIA

 

PLANETA NOWA 7”
PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ

AUTOR:J.KNOPIK, M.KUCHARSKA, K.SKOMOROKO


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

HISTORIA

 

„WCZORAJ I DZIŚ” – PODRĘCZNIK
AUTOR: J.KŁACZKOW, A.ŁASZKIEWICZ, S.ROSZAK


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

MUZYKA

 

MUZYCZNY ŚWIAT” -PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ
AUTOR:T.WÓJCIK


MAC EDUKACJA

ZAPEWNIA SZKOŁA

INFORMATYKA

„LUBIĘ TO”- PODRĘCZNIK
AUTOR: G.KOBE

NOWA ERA ZAPEWNIA SZKOŁA

PLASTYKA

 

DO DZIEŁA” - PODRĘCZNIK
AUTOR:M.IPCZYŃSKA, M.MROZOWSKA

NOWA ERA ZAPEWNIA SZKOŁA

RELIGIA

 

SPOTYKAMY SIĘ Z ŻYWYM SŁOWEM” –PODRĘCZNIK
AUTOR: KS. T.PANUŚ, R.CHRZANOWSKA, M.LEWICKA

Wydawnictwo
Św. Stanisława
KRAKÓW

ZAKUP
WE WŁASNYM ZAKRESIE

KLASA VIII- UWAGA !!!!!!!!
SZKOŁA
zamówi i wypożyczy w pierwszych dniach września wszystkim uczniom klas VIII

PODRĘCZNIKI , MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

ZAKUP WE WŁASNYM ZAKRESIE: RELIGIA

 JĘZYK POLSKI

„MIĘDZY NAMI”     -PODRĘCZNIK

Autor: J.Piasta-Siechowicz, A.Łuczak, A.Murdzek


GWO

ZAPEWNIA SZKOŁA

 


MATEMATYKA

„MATEMATYKA Z PLUSEM 8”

PODRĘCZNIK+ ZESZYT ĆWICZEŃ

Autor: PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ M.DOBROWOLSKIEJGWO

 

ZAPEWNIA SZKOŁA

JEZYK NIEMIECKI

 

MEINE DEUTSCHTOUR” -
PODRĘCZNIK + ĆWICZENIA

Autor: E.Kościelniak-Walewska


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

JEZYK ANGIELSKI

ENGLISH CLASS B1”-
PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ

Autor: C.Bararaclough, S.Gaynor, A.Tkacz, R. Ficker


PEARSON

ZAPEWNIA SZKOŁA

FIZYKA

“ŚWIAT FIZYKI” -PODRĘCZNIK
AUTOR: PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ B.SAGNOWSKIEJ


WSIP

ZAPEWNIA SZKOŁA

CHEMIA

ŚWIAT CHEMII” – PODRĘCZNIK
AUTOR:A.WARCHOŁ


WSIP

ZAPEWNIA SZKOŁA

BIOLOGIA

 

PULS ŻYCIA” – PODRĘCZNIK

AUTOR: B. SAGIN, A. BOCZAROWSKI, M. SĘKAS


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

 

GEOGRAFIA

 

PLANETA NOWA 7”
PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ

AUTOR:J.KNOPIK, M.KUCHARSKA, K.SKOMOROKO


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

HISTORIA

 

„WCZORAJ I DZIŚ” – PODRĘCZNIK
AUTOR: J.KŁACZKOW, A.ŁASZKIEWICZ, S.ROSZAK


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

DZIŚ I JUTRO” -PODRĘCZNIK
AUTOR: I. JANICKA, A. JANICKI, A. KUCIA-MAĆKOWSKA, T. MAĆKOWSKI


NOWA ERA

ZAPEWNIA SZKOŁA

INFORMATYKA

„LUBIĘ TO”- PODRĘCZNIK
AUTOR: G.KOBE

NOWA ERA ZAPEWNIA SZKOŁA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE" PODRĘCZNIK
AUTOR:J. SŁOMA

NOWA ERA ZAPEWNIA SZKOŁA

RELIGIA

 

ŻYJEMY W MIŁOŚCI BOGA” –PODRĘCZNIK
AUTOR: RED. KS. T.PANUŚ, R.CHRZANOWSKA, M.LEWICKA

Wydawnictwo
Św. Stanisława
KRAKÓW

ZAKUP
WE WŁASNYM ZAKRESIE