Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych dzieci z rocznika 2016 i ewentualnie z 2017 do zapisów do klasy I szkoły podstawowej na kolejny rok szkolny 2023/2024 w dniach od 1 do 10 marca 2023 r. do sekretariatu szkoły.

W przypadku dziecka, które zamieszkuje z rodzicami w obwodzie szkoły należy złożyć w sekretariacie zgłoszenie.

Natomiast w przypadku zamieszkania poza obwodem szkoły należy złożyć wniosek z załącznikami.

Zgłoszenia i wnioski są dostępne w sekretariacie Szkoły nr 3 oraz na stronie www.sp3zakopane.pl w zakładce Rodzice.

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły!

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji

Zgłoszenie z obwodu

wniosek spoza obwodu

Klauzula informacyjna RODO