Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 marca 2020 r. rozpocznie się nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem. Termin składania wniosków: od 02 marca do 13 marca 2020 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Szkoły przy ul. Karłowicza 6;
                                                    od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

W momencie zapisu dziecka niezbędny jest dowód osobisty rodzica/ opiekuna prawnego!

Dokumenty (wniosek lub zgłoszenie) należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Informujemy, iż w pierwszym terminie rekrutacji uczestniczą tylko uczniowie zamieszkali w rejonie naszej Szkoły.

Rejon Szkoły Podstawowej nr 3: Antałówka, Antałówka na Wierch, Oswalda Balzera, Bogówka, Władysława Broniewskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Bulwary Słowackiego, Chałubińskiego, Czecha, Droga Brata Alberta, Droga do Bristolu, Droga do Olczy, Droga na Antałówkę, Droga na Bystre, Droga na Koziniec, Hala Gąsienicowa, Generała Boruty- Spiechowicza, Jaszczurówka, Jaszczurówka-Bory, Kalatówki, Kasprowy Wierch, Mieczysława Karłowicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kurierów Tatrzańskich, Kuźnice, Myślenickie Turnie, Oberconiówka, Pardałówka, os. Pardałówka, Stara Pardałówka, Paryskich, Podhalańska, Pocztowców, Pod Skocznią, Wincentego Pola, Przewodników Tatrzańskich, Sabały, Salwatoriańska, Karola Szymanowskiego, Juliana Tuwima, Władysława Zamoyskiego od nr 13, Zwierzyniecka

UWAGA!!!! Informujemy, iż jeśli jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską lub też jeśli jest jej pozbawiony wówczas koniecznym jest przedstawienie odpowiedniego orzeczenia Sądu Dyrektorowi Szkoły. Brak przedstawienia takiego dokumentu będzie skutkować traktowaniem obojga rodziców na równych prawach, co oznacza, że wymagana będzie także zgoda obojga rodziców na podpisywanie dokumentów dziecka w Szkole.
 
Pliki do pobrania:

harmonogram rekrutacji

zgłoszenie  - rejon

wniosek     - spoza obwodu szkoły