Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem informuje, że od dnia 1 marca do 31 marca 2019 r. rozpoczyna się nabór dzieci do klas I szkoły podstawowej.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do zgłaszania się do sekretariatu szkoły celem dokonywania zapisu dziecka.

Proszę zabrać ze sobą:
  1. Dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego)
  2. Odpis aktu urodzenia dziecka
  3. PESEL dziecka

Druki niezbędne do rekrutacji można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły www.sp3zakopane.pl

Zarządzenie Burmistrza nr 37/2019


Zał nr 2 do zarządzenia Burmistrza nr 37/2019 (poza obwodem szkoły)

Zał nr 3 do zarządzenia Burmistrza nr 37/2019 (obwód szkoły)