Rekrutacja uczniów do I klasy
   na rok szkolny 2018/2019


     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem informuje,
   że od dnia 1 marca  do 30 marca 2018 r.   
trwa nabór dzieci do klas I szkoły podstawowej.

     Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły  w godzinach od 8.00 do 15.00  bądź na stronie internetowej szkoły www.sp3zakopane.pl

UWAGA!

Informuje się, że jeśli jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską lub też jest jej pozbawiony wówczas koniecznym jest przedstawienie odpowiedniego orzeczenia Sądu Dyrektorowi Szkoły. W przypadku braku przedstawienia takiego dokumentu oboje rodzice będą traktowani na równych prawach oraz będzie wymagana zgoda obojga rodziców na podpisywanie dokumentów dziecka w Szkole.

UCHWAŁA NR XXXIX/586/2017 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 6 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019. (Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Miasta Zakopane)