Informacja o obiadach

Obiady opłacić należy od 25-go bieżącego do 10-go następującego miesiąca. w godz. 15.00 - 16.00 - wejście główne

Jeżeli uczeń nie będzie mógł skorzystać z zapłaconego wcześniej obiadu należy ten fakt zgłosić najpóźniej

do godziny 8.30 danego dnia
telefonicznie 18-20-156-33 wew. 17


Cena jednego obiadu wynosi 5,50 zł.